Zilveren Jubileumviering 1951 1976

Hiermee heeft DE SCHALMEI :
De jacht op de zuurpruimen voor geopend verklaard !

Zilveren Jubileum Slotvertoning van 5 maart1977
Parochiezaal - St Jozeflei te WESTMALLE

TONEELKRING 
DE SCHALMEI

TONEELGEZELSCHAP 
GESTICHT IN 1951
_______________

AANGESLOTEN BIJ
Kulturele Raad
A.K.V.T. & Kern Kempen

Een EENAKTERFESTIVAL als slotvertoning in het kader van het "ZILVEREN JUBILEUM" of een KWART EEUW LIEFHEBBERSTONEEL en tevens een NIEUWE DYNAMISCHE START voor de volgende 25 jaar !

De Wolf

door Eden Phillipots
Regie : Lieve frans

DE WOLF Danil Verbist
GUY SIDNEY Rudy Wuyts
de butler PRESTO Peter De Leeuw
LETITIA SIDNEY Goedele De Roeck
LORD REDCHESTER Patrick Augustijnen
LADY REDCHESTER Mieke De Roeck
bischop van Redchester CHARLES SIDNEY Bouwdewijn Geens

De Brievenbus

door J. Vanhoeck
Regie : Lieve Frans

VROUW Nadine Noeyens
AANGETEKENDE BRIEF Peter De Leeuw
REKLAME Danil Verbist
ZICHTKAARTJE Mie Van De Voort
BRIEF Rudy Wuyts
DE DOOD Monique Riemis

Hij en Zij

door G. Courteline
Regie : Lieve Frans

HIJ Boudewijn Geens
ZIJ Nadine Noeyens

Wijlen de moeder van mevrouw

door G. Freydeau
Regie : Koen D'Haen

IVONNE Gudy Raeymakers
LUCIEN Julien Symoens
ANNETTE May Wouters
JOSEPH Jef Stoffels

De afwezigen hadden weeral ongelijk!! Deze Slotvertoning ging door onder het motto: "De jacht op de zuurpruimen is geopend verklaard". Wel de lach was niet uit de zaal en de toeschouwers hun ap-plaus was meer dan een bewijs van tevredenheid en dank. Bravo aan de nog jonge doch talentvolle actrices en acteurs van de 3 eerste eenakters, die onder de regie van Lieve Frans zeer goed werk leverden. In ieder geval ging het crescendo Proficiat aan de "Jongerenwerking en de leiding". Als 4e eenakter kregen we de bekroning van het A. K. V.T.-Kern Kempen Eenakterfestival te Vosselaar met "Wijlende Moeder van Madame" door de volwassenen, in regie van Koen D'Haen. Dat was dan het vuurwerkboeket van deze slotjubelvertoning Proficiat dat was vakmanschap.

Tussen de pauze was de verrassing groot, de Heer Burgemeester en Ere-Voorzitter van "De Schalmei" in aanwezigheid van Provincieraadslid de Heer Ir. A. De Paepe

Schepen van Cultuur de Heer C. Delvaux Voorzitter van A.K.V.T. Kern Kempen de Heer AN van Utrecht en de vele aanwezigen; overhandigde in de Naam des Koning, het Brevet en het Kenteken "De Zilveren Palmen der Kroonorde" ver-leende aan de Heer Vandendael Ferdinand, Jean-Baptiste, Voorzitter en Regisseur van het Toneelgezelschap "De Schalmei" te Westmalle. Hij zal van heden af, zijn rang in de Orde innemen. Gegeven te Brussel, 3 mei 1976.

Een prachtige tinnenschotel en een portret-aandenken als "Pastoor Vogels" in "Kinderen van ons Volk" werd de gepromofeerde aangeboden als blijk van dank-baarheid vanwege "De Schalmei" Mevrouw Vandendael mocht een zeer mooi bloemstuk in ontvangst nemen. Gelegenheidstoespraken door: Ere-Voorzitter Baron Michel van der Straten Waillet O/Voorzitster Mevrouw Louise Symoens

Scheers en A. K. V.T. Kern Kempen Voorzitter de Heer Alos van Utrecht schet-sen het Socio-Culturele werk van de gevierde. De gedekoreerde dankte in kern-achtige woorden doch zeer ontroerd IEDEREEN en onderstreepte dat "liefhebbers-toneel" = GROEPSWERK is in VRIENDSCHAP".