Wat doet m'n vrouw van twee tot vijf ?

Ladislaus Fodor
Blijspel in 3 bedrijven

Blijspel in 3 bedrijven

Regie : Ferdi Vandendael

Zaterdag 19 en zondag 20 april 1980

advocaat - Mr. ERNST FABER Julien Symoens
zijn vrouw - MARY Lieve Block-Frans
zijn vriend - RUDOLF GREUNDT Jef Jansen
zijn vrouw - LILY Lieve Schoeters
particulier detectieve - PUNCH Jef Stoffels
CHARLIE URBAN DaniŽl Verbist
Mevr. VON WESSELY Gudy Taymans-Raymakers
Mr. GLUECK Herman De Beuckeleer
dienstmeisje - BETTY Elly Raymakers
typiste - GRETE Arlet Billiau

Toneelmeester Staf Verbist
Schilder - behanger Albert Coninx

Reactie uit "Gazet van Antwerpen" van 26 april 1980 door Jan Vorselmans

De Westmalse toneelkring De Schalmei, onlangs nog in het nieuws met een geslaagd cafétheaterfestival, voerde zaterdag 19 en zondag 20 april in het parochiecentrum te Westmalle een blijspel op van Ladislaus Fodor: "Wat doet mijn vrouw van twee tot

vijf ?" Het stuk, dat zich afspeelt rond 1930, behandelt de thematiek van de jaloezie, en de achterdocht van advocaat Ernst Faber (Julien Symoens) t.o.v. zijn vrouw Mary (Lieve Block-Frans). Er wordt zelfs een particuliere detective ingeschakeld (Jef Stoffels), die haar moest achtervolgen op al haar uitstapjes. Uiteindelijk komt alles terecht, ondanks de weerstand die Charly Urban (Daniël Verbist) een aanbidder van Mary, biedt.
De andere rollen: Rudolf Gruendt, vriend van Ernst (Jef Jansen), Lily, de vrouw van Rudolf (Lieve Schoeters), Mw. Von Wessely (Gudi Taymans-Raymakers), mijnheer Glueck (Herman De Beuckeleer), Betty, het dienstmeisje (Elly Raymakers) en Grete, typiste (Arlet Billiau).

Vermelden we nog dat de meeste acteurs hun rol vrij goed beheersten, al was dit stuk inzake tekst en dramatische kracht nu niet bepaald een hoogvlieger, toch waardeerde het publiek de goede vondsten en replieken van sommige acteurs.

Ook het optreden van het dienstmeisje met haar "Ja, madame, nee, madame" werd erg gewaardeerd.

Op de keeper beschouwd hebben we wel van een gezellig avondje genoten, zodat we - naast de acteurs - ook schilder-behanger Albert Coninx, toneelmeester Staf Verbist en regisseur Julien Symoens willen feliciteren voor het gepresteerde werk.