Verlengd Weekend

Lode Pools

Regie : Gudi Taymans-Raymakers

zaterdag en zondag 3 en 4 april 1982

poetsvrouw, BLANCA BOGAERT

Lieve Jansen-Van Bavel
secretaresse, LIZZY NOYELLE Arlet Billiau
directeur, BERNARD D'ANSELME Julien Symoens

   
Grime Fred Pieters
Geluid Kris Vermeiren
Belichting Leo Van Rompaey
Opgeefster Lieve Schoeters
Elly Raymakers
Decor Staf Verbist
Jef Van Tichelen
Jan Bresseleers

Reactie uit "Gazet van Antwerpen" van 8 april 1982 door Jan Vorselmans

DE SCHALMEI VAN WESTMALLE NEEMT DE HANDSCHOEN OP

Nu het 30-jarig bestaan van De Schalmei achter de rug is, kan alvast met volle moed een nieuwe periode in het liefhebberstoneel van de Westmalse groep aanvang nemen.

De heer A. Van Utrecht, voorzitter van AKVT-kern Kempen, wees er tijden de receptie op dat de jongere generatie de verdienste van de ouderen weet op prijs te stellen en alvast bereid is de ingeslagen weg verder te bewandelen. "Het liefhebberstoneel is niet dood" zei hij, "dat bewijzen de cijfers!" En inderdaad, het Nationaal Vlaams Katholiek Toneelverbond (AKVT) telt ca. 13.000 leden, bracht 4.000 opvoeringen en kende een publieke belangstelling van zowat 300.000 toeschouwers tijdens het afgelopen seizoen. Voorzitter Julien Symoens bracht daarbij hulde aan de zogenaamde "ouderen", zoals Jef Stoffels, Staf Verbist, Karel Van Bavel, Lieve Van Bavel en Ferdi Vandendael, die ervoor zorgden dat De Schalmei uitgegroeid is tot een volwaardige toneelvereniging. Ook de volgende sprekers Jos Posson en Ferdi Vandendael wezen nogmaals op de specifieke functie van het liefhebberstoneel.

De theorie werd onmiddellijk in de praktijk omgezet, want de Westmalse toneelgroep bracht het afgelopen weekeinde twee voorstellingen van "Verlengd Weekend" door Lode Pools. Het stuk speelt in het directiekantoor van een welstellende firma, waar een drietalpersonen door omstandigheden verplicht zijn een verlengd weekeind te verblijven. Allerlei humoristische situaties en verrassende wendingen doen zich voor, al is er ook de tijd voor een vleugje ernst en de ontmaskering van de ware geaardheid van de personages.

Julien Symoens spelt de rol van een nurkse directeur Bernard d'Anselme, die zijn secretaresse, Lizzy Noyelle, gespeeld door een voorzichtige Arlet Billiau, het hof tracht te maken. Voor de vrolijke - en ontmaskerende - noot zorgt poetsvrouw Blanca Bogaert, levensecht en ongecompliceerd vertolkt door Godelieve Jansen-Van Bavel, één der eerste acteurs van De Schalmei die hier nogmaals haar talent ten volle heeft ontplooid.