Terug naar de bron

Koloniaal drama in 3 bedrijven door Jos en Edw. Jansen.
Regie : Ferdi Vandendael

t.v.v. MISSIE - AKTIE WESTMALLE

gewestbeheerder - JEAN MAHIEU Louis Philipsen
mevrouw YVONNE MAHIEU Eveline Quirynen - Melis
geneesheer - Dr. COLSON Ferdi Vandendael
évolué, kantoorklerlk - ALBERT Jef Stoffels
planter - VAN DEN ABEELE Aloïs Matheeussen
planter - MOESAFIRI Staf Verbist
tovenaar - MOEGANGA Marc Van Bavel
missionaris - PATER LEO Karel Van Bavel
halfbloed - ELISABETH Godelieve Van Bavel
boy - BOLAMBA Gaston Van Hoof
Negers
Algemene leiding Ferdi Vandendael
Toneelmeester Jef Stoffels
Decorbouw Edmon Verhoeven
Decorontwerp Ben Vermaelen
Grime Roger Aerts
Toneelschikker Staf Verbist
Licht en Geluid Louis Eelen
Opgeefster Toon Nolten
Schilder Albert Coninx

Korte Inhoud :

    De schalmei brengt U een werk van eigen bodem dat de 2e prijs behaalde in het Koninklijk Landjuweel 1955-1956.

    Met "Terug naar de Bron", een koloniaal drama door Jos en Edw. Jansen heeft de gekende Vlaamsde auteur het koloniaal probleem in Belgisch Kongo belicht.

    De auteur hangt ons een treffend beeld op van het kolonisatiesysteem onzer administratie in onze kolonie.

    Het drama speelt zicht af op de Barza van het huis van de gewestbeheerder Mahieu, waar we kennis maken met Pater Leo, Dtr. Colson en Van den Abeele kolonist, die allen een zeer persoonlijk idee hebben over het kolonisatieprobleem.

    Het kulmineert rond de figuur van de kantoorklerk Albert., een halfbloed geëvolueerde, die in zich de drang voelt naarde de eschaving maar anderzijds nog fel overhelt naar het primitieve fetisjisme, hier uitgebeeld door Moeganga.

    De Europeanan voelen dat er iets broeit. Zullen ze weer het gevaar kunnenbezweren? De opstand breekt los! Eens te meer valt er een offer n.l. het onschuldige lieve halfboedje Elisabeth, dochter van de kolonist Van den Abeele, dat zich heeft opgeofferd om inlichtingen in te winnen om Yvonne, de jonge vrouw van de administateur, gerust te stellen. Haar dood zal Albert doen inzien wat hij heeft misdaan en hoe hij heeft gefaald. Het gegeven is ongemeen boeiend! Zelfbestuur? Of terug naar de bron? . . Naar de primitieve zeden en gewoonten?...