Terug naar de bron

Koloniaal drama in 3 bedrijven door Jos en Edw. Jansen.
Regie : Ferdi Vandendael

zondag 23 december 1956
woensdag 26 december 1596 (2de Kerstdag)
zondag 30 december 1956

gewestbeheerder - JEAN MAHIEU Ferdi Vandendael
mevrouw YVONNE MAHIEU Eveline Quirynen - Melis
geneesheer - Dr. COLSON Flor Melis
évolué, kantoorklerk - ALBERT Jef Stoffels
planter - VAN DEN ABEELE Aloïs Matheeussen
planter - MOESAFIRI Staf Verbist
tovenaar - MOEGANGA Emiel Verhoeven
missionaris - PATER LEO Karel Van Bavel
halfbloed - ELISABETH Marie-Louise Van Bavel
boy - BOLAMBA Jos Verhoeven
Algemene leiding Ferdi Vandendael
Toneelmeester en Decorbouw Emiel Verhoeven
Decorontwerp en Grime Ben Vermaelen
Toneelschikker Aloïs Matheeussen
Licht en Geluid Jos Claessens
Louis Eelen
Opgeefster Mej. Gilberte Heylen
Schilder Albert Coninx

 

Korte Inhoud :

    De schalmei brengt U een werk van eigen bodem dat de 2e prijs behaalde in het Koninklijk Landjuweel 1955-1956.

    Met "Terug naar de Bron", een koloniaal drama door Jos en Edw. Jansen heeft de gekende Vlaamsde auteur het koloniaal probleem in Belgisch Kongo belicht.

    De auteur hangt ons een treffend beeld op van het kolonisatiesysteem onzer administratie in onze kolonie.

    Het drama speelt zicht af op de Barza van het huis van de gewestbeheerder Mahieu, waar we kennis maken met Pater Leo, Dtr. Colson en Van den Abeele kolonist, die allen een zeer persoonlijk idee hebben over het kolonisatieprobleem.

    Het kulmineert rond de figuur van de kantoorklerk Albert., een halfbloed geëvolueerde, die in zich de drang voelt naarde de eschaving maar anderzijds nog fel overhelt naar het primitieve fetisjisme, hier uitgebeeld door Moeganga.

    De Europeanan voelen dat er iets broeit. Zullen ze weer het gevaar kunnenbezweren? De opstand breekt los! Eens te meer valt er een offer n.l. het onschuldige lieve halfboedje Elisabeth, dochter van de kolonist Van den Abeele, dat zich heeft opgeofferd om inlichtingen in te winnen om Yvonne, de jonge vrouw van de administateur, gerust te stellen. Haar dood zal Albert doen inzien wat hij heeft misdaan en hoe hij heeft gefaald. Het gegeven is ongemeen boeiend! Zelfbestuur? Of terug naar de bron? . . Naar de primitieve zeden en gewoonten?...