Moord

Ian Stuart BLACK

Regie : Ferdi Vandendael

16 november 1974 - Vlimmeren
23 november 1974 - Zoersel
30 november 1974 - Oostmalle
7 december 1974 - Westmalle
14 december 1974 - Oostmalle

DOUGLAS Julien Symoens
FRANCIS Koen D'Haen
butler - HMARRIS Jef Stoffels
de pittige journaliste - miss RICHARDS Lieve Verbist 
TONI Lieve Frans
Toneelmeester Staf Verbist
Schilder Albert Coninx
Techniciens Stan Mestach
Robin Verbist
Rik Jordan
Schmink Stan Mestach
Opgever Robin Verbist

MOORD.., (romances) in de stille Kempen !

Na «The Satanic rites of Dracu-la», zijn er andere Engelse griezels op ons losgelaten. Je kon ze op 16 en 23 dezer ontmoeten te Vlimmeren en te Zoersel, met succes overigens. Ween en knarsetand nu niet om de gemiste kansen, want Je hebt nog gerust de gelegenheid om je gevoel voor - en nu zijn we er Britse humor wat op te kalefateren, door op 30 dezer naar St. Lenaarts te 'trekken, op 7 december naar Westmalle te rijden of tenslotte door op 14 december rustig je lot te ondergaan te Oostmalle...

Kom nou, waarover heb je het ? Toneelliefhebbers hebben het reeds voelen aankomen: er treedt een 'toneelkring op .'

Naar goede geplogenheid om-streeks 8 uur 's avonds.

De kring voorstellen in onze streek en daarmee bedoel ik de streek rond het oude Malle is wel overbodig geworden, temeer daar hij onlangs nog een lovende perskritiek in ontvangst mocht nemen.

Die kritiek handelde toen over het opvoeren van NORA, een eenakter, tijdens de première van de Noorderkempen van een cafétheater, door de Westmalse kring, «de SCHALMEI».

De (hier toch gekende) promotor-stichter van deze liefhebbers kring (en véél LIEF hebben komt er heus wel bij te pas) is de heer Ferdi VANDENDAEL een gedistingeerde hoofdstedeling, getransformeerd tot een kultuurbeoefende kempenaar. De groep treedt tijdens deze rits voorstellingen uitsluitend op ten voordele van gehandicapten wat wel eens ekstra in de verf mag worden gezet.

Nu nog enkele gegevens over het stuk zelf.

De auteur Ian Stuart BLACK (Wat-is-er-in-een-naam ! sic) gaf het de titel «We must kill Toni» mee. Let wel, Toni, is een meisje. Het stuk is een komische thriller in drie bedrijven, met 2 vrouwtjes en met drie mannetjes als bezetting.

De handeling speelt zich af in een - natuurlijk- zeer oud Engels landhuis : twee broers, Douglas en Francis, zitten aan tafel. Het diner is afgelopen en de butler, Harris, dient port en cognac op. De broers zijn in 'n tamelijk ernstige diskussie ge-wikkeld. Het gesprek komt hierop neer dat een verre nicht de leeftijd heeft bereikt waarop zij de erfenis van het landgoed (van de broers) kan aanvaarden In die familie was nu juist de traditie dat aan het meisje het erfrecht toekwam, de jongens waren toen nog niet geëmanci-peerd (nvdr). Nu zitten de beide broers met een dilemma : trouwen of... moord ! Indien er één van hen huwt, dan krijgt de stand van zaken een permanent karakter... indien nicht Toni sterft - lees vermoord wordt - is de affaire voor altijd afgehandeld. Na dit erg belangrijk gesprek komt de journaliste, miss Richards, op de proppen, vooraleer Toni de kans krijgt haar «entree» waar te maken.

Hier zullen we het dan bij laten. Wie zijn de spelers ?

Julien SYMOENS treedt op als Dougfas en Koen D'HAEN als Francis ; Jet STOFFELS zit in de rol van butler Harris ; Lieve VERBIST (echtgenote VAN SlCHEM de COMBE) is als miss Richards de pittige journaliste zodat we tenslotte «last but not least», Lieve FRANS in de char-mante rol van een bevallige To-ni te zien krijgen. 
Wie WERKT er verder aan «Moordromance» mee ? Als regisseur Ferdi VAN-DENDAEL ; toneelmeester :
Staf VERBIST ; schilder : Albert KONINX en als techniciens : Stan MESTACH, Robin VERBIST, Rik JORDAN. 
Voor de schmink zorgt Stan MESTACH en als opgever heeft Daniël VERBIST zich op-gege-ven. Uitvoering, dekor, geluids-en lichtinstallaties worden uit-sluitend door het eigen atelier verzorgd. 
Voorwaar ik zeg je, al die VERBISTen zijn geen fa-miliebedrijf hoor, al geloof je zulks op het eerste gezicht niet eens.

Toegangsprijzen, daar heb je met geen woord over gerept ? Kom nou, wees redelijk, zeur er niet over, leg twee bankjes van twintig frank neer... en maak dat je binnen bent ! Sukses ermee.

(Dirk Decombe - EKSPRES)