Lieveke van Hemel

Toneel met zang in 3 bedrijven
door Edmond Lauwaet
Muzikale bewerking: Paul Hanselaer

Regie : Ferdi Vandendael

zondag 22 december 1957
donderdag 26 december 1957 (2e Kerstdag)
zondag 29 december 1957

titelrol - LIEVEKE VAN HEMEL Mej. Blanca Vercammen
haar zuster - ANNIE VAN HEMEL Mej. Gilberte Verhoeven
Mej. Hilda Verhoeven
 ingenieur - WILLY VAN DYCK Mr. Louis Philipsen
z’n zuster - LIEVE VAN DYCK Mej. Henriette Bartholomeeusen
BURGEMEESTER VAN DOREN Mr. Ferdi Vandendael
z’n dochter - JENNY VAN DOREN Mej. Monique Van Ryswyck
TONNY Mr. Jef Stoffels
HANS Mr. Ferd. Boenders
vader van Tony - ROLFJE Mr. Emiel Verhoeven
DOKTER Mr. Staf Verbist
HARMONIKASPELER
DIENSTER Mevr. Louis Taymans - Budeners
MEISJES Mej. Julia Melis
Mej. Julienne Celens
Mej. Frieda Wens
Mej. José Van Steen
Mej. Ria Van Hoof
Mej. José Geens
Mej. Monique Verhoeven
Mej. Hilda Verhoeven
JONGENS Mr. Jaak Vandendael
Mr. Robert Van Bavel
Mr. Gaston Van Hoof
Mr. Flor. Van Steen
Mr. François Van Steen
Mr. Frans Van Bavel
Mr. Louis Eelen
Mr. M. Cop
Algemene leiding Mr. Ferdi Vandendael
Muzikale leiding Mej. Blanca Vercammen
Mr. René Bosmans
Piano begeleiding Mr. René Bosmans
Grime Mr. Ferdi Vandendael
Technisch personeel Mr. Staf Verbist
Mr. Edm. Verhoeven
Mr. Jos Verhoeven
Mr. Jef Stoffels
Mr. Rob. Van Bavel
Mr. Leo Swannet
Mr. Louis Eelen
Toneelmeester - Decorbouwer Mr. Emiel Verhoeven
Decorschildering Mr. Albert Coninx
Mr. Stan Wens
Licht Mr. Jos. Claessens
Opgeefster Mej. Marie-Louise Van Bavel
Kinderdans onderleing van Mej. Julia Melis

Lieveke, een jong niet onaardig meisje, baat in het dorp een herberg uit waar vanzelfsprekend de jeugd steeds goed vertegenwoordigd is.
Lieveke die haar ouders verloren heeft beloofde op moeders sterfbed deugdzaam en vlijtig de herberg te blijven uitbaten om haar jongere zuster Annie toe te laten haar studies te kunnen voleindigen.

Een zekere dag evenwel verovert een jong ingenieur haar hart. Lieveke strijdt tegen haar liefde omdat ze aan de belofte denkt die ze moeder deed. Grootmoedig offert zij zich op voor haar zuster, maar wordt tevens het slachtoffer van een lange intrige, opgezet door de dochter van de burgemeester die eveneens de ingenieur beoogt. Lieveke lijdt en strijdt, maar uiteindelijk zal haar offer bekroond worden in een schone en sterke liefde.

Lieve en willy zingen dan ook met hart en ziel :
        Wij beiden gaan het leven in,
        We zullen samen ons nestje bouwen,
        Nestje zacht, van vree en min,
        Nee ! Nimmer zal het ons berouwen

Dit stuk werd voor het eerst opgevoerd door "De Schalmei" in het voorjaar van 1953

Lieveke van Hemel - voorjaar 1953

Op dezelfde avond werd ook het kerststuk De Kerstprijs van de Hemel opgevoerd.

Reactie uit een dagblad van 24 december 1957 :

    "De Schalmei" uit Westmalle heeft de verwachtingen totaal ingelost. De opvoering van "Lieveke van Hemel" is zondagavond inderdaad werkelijk uitgegroeid tot een prachtige prestatie die niet gemakkelijk zal vergeten worden. Met enkele woorde, kan de opvoering samengevat worden: fris, vrolijk, maar vooral diep aangrijpend. Er werden hoogtepunten bereikt die zo subtiel en natuurlijk waren dat zij als 't ware levensecht werden. Er werd zondagavond te Westmalle door "schone" mensen geakteerd, waarvan ieder woord recht uit het hart opborrelde innig en onstuimig tegelijk. Mej. Bianca Vercammen, alhoewel sterk gehandicapeerd door een hinderlijke verkoudheid, wist de hoofdrol van Lieveke met zulke overgave naar voor te brengen dat zij de meest verstokten heeft ontroerd. Haar vertolking gaf blijk van haar innerlijke rijkdom, dat als de verklaring mag gelden voor haar grootheid in de dramatische scènes. Het zou ons te ver leiden naast de hoofdfiguur alle andere spelers onder de loupe te nemen. Enkele figuren moeten wij toch vermelden omdat zij mede aan de basis lagenvan de prachtige vertoning. De rol van de burgemeester vertolkt door regisseur Ferdi Vandendael was zoals steeds goed getypeerd en met charme en gevoel uitgebeeld. Dat was onverbeterlijk werk zoals we van Vandendael gewoon zijn. Dhr. Jef Stoffels, als Tony, verdedigde weer prima zijn rol. Aangenaam verrassend was de dramatisch beladen uitbeelding van Jenny door Mej. Monique Van Ryswyck. Dhr. Jaak Vandendael gaf vaart en vrolijkheid aan de jeugd van Rozenburg. Hiermede gaf hij nogmaals bewijs van zijn ontluikende toneelkapaciteiten.
    Schoon en goed wek werd geleverd door dhrn. Staf Verbist, Ferd. Boenders, Emiel Verhoeven, L. Philipsen, Mej. Gilberte en Hilde Verhoeven, Mej. Henriette Bartholomeeusen, Mevr. L. Taymans
    Regisseur Ferdi Vandendael had zijn ploeg blijkbaar stevig in handen. Hij heeft een vertonig weten voort te brengen die het liefhebberstoneel veel dienst heeft bewezen. Laat "De Schalmei" ten bate van de Kempen en Vlaanderen steeds even schoon presteren.