Jeugd

Spel in 3 bedrijven
door Claude-André Puget

Regie : Jef Stoffels

zaterdag 24 oktober 1970 - Vlimmeren

t.v.v. de KVG

 

OLIVIER LAPRADE Guido Vandenbril
BERNARD GASSIN Stefaan Philipsen
MICHEL BOUILLET Eddie Seyen
zuster van Olivier - PERNETTE Elsie Kuypers
zuster van Bernard - MARIANNE Jacqueline Van Hofstraeten
zuster van Bernard - FRANCINE Leentje Seyen
Decor en Techniek Staf Verbist
Robin Verbist
Ludo Hoeydonckx
Roger Plompen

 

Korte inhoud

Een groepje jonge mensen is ergens bijeen. Ze hebben de leeftijd van de eerste liefde bereikt. De LIEFDE. . . ? Voor de jongsten onder hen kan er alleen maar sprake zijn van kalverliefde.

En tante is gestorven en de ouders van die jongelui zijn hierdoor in de provincie weerhouden. Dat heeft tot gevolg dat het vijftal gedurende een aantal dagen aan zichzelf is overgelaten.

Een vlieger doet een noodlanding in de buurt en vraagt gastvrijheid. Zijn aanwezigheid sticht verwarring in het groepje. Twee van de meisjes gaan zich indenken dat de piloot de prins hunner dromen is. De jongens worden jaloers. Er wordt zelf gevochten. ERGER : alles dreigt in een drama te ontaarden . . .  wel wat er volgt gaan wij zeker niet verklappen. In ieder geval vooral de JEUGD, maar zeker ook de ouderen of beter: de ouders zullen met spanning deze liefderperikelen beleven.

Tieners en twens mogen deze voorstelling zeker niet missen.