Barabbas

M. de Ghelderode

Passiespel

Regie : Mr. Ferdi Vandendael

 

zaterdag 26 en zondag 27maart,
zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4april 1955

 

BARABBAS Mr. Louis Philipsen
GOEDE MOORDENAAR Mr. Jozef Stoffels
SLECHTE MOORDENAAR Mr. Jan Philipsen
SOLDATEN Mr. F. Boenders
Mr. R. V. Bavel
Mr. Toon Nolten
GEVANGENIS DIRECTEUR Mr. Karel Van Bavel
JEZUS Mr. Flor Melis
JUDAS& Mr. Emiel Verhoeven
OPPERPRIESTER Mr. Art. Philipsen
vrouw van Judas, JOCHABETH Mej. Mad. V. Ryswyck
APOSTELEN Mr. Leon Swannet
Mr. Jos Verhoeven
Mr. Walter D'Huyvetter
Mr. Jos Celens
PILATUS Mr. Ferdi Vandendael
VROUW van P. Pilatus Mej. Marie-Louise Van Bavel
HERODES Mr. Louis Mattheeussen
KAIPHAS Mr. Jan Coninx
KANALJE Mr. Staf Verbist
Mr. Jozef Stoffels
Mr. Flor Van Hoof
Mej. Yvonne Celens
Mej. Mad. Van Ryswyck
Moeder van de Goddelijke Heiland, MARIA Mej. Julia Melis
APOSTEL JOANNES Mr. Louis Eelens
BARAKKEMAN Mr. Emiel Verhoeven
ZOTSKAP Mr. Jozef Stoffels
CIRCUS ARTIEST Mr. Jos Verhoeven
WAKER van dag en nacht Mr. Flor Van Hoof
MARIA MAGDALENA Mej. Eveline Melis
APOSTEL PETRUS Mr. Jan Philipsen
Zwartgemantelde mannen en volksschare

 

 

Algemene leiding Mr.Ferdi Vandendael
Decorontwerp Mr. Ben Vermaelen
Toneelmeester en Decorbouw Mr. Emiel Verhoeven
Toneelschikker Mr. Louis Mattheeussen
Decor en Schildering Mr. Jan Coninx
Geluid en Licht Mr. Constant Wens
Mr. Jos Claessens
Grimeur Mr. Ben Vermaelen
Opgever Mej. Gilberte Heylen

 

"BARABBAS" is een passiespel, daar het handelt over deze brigand, moordenaar aller moordenaars - die verkozen werd boven Jezus door het volk van Jeruzalem.

1ste HANDELING

Hier zullen we Barabbas zien in 't gevang samen met de goede en de slechte moordenaar en ….Kristus….

Barabbas zal het uitschreeuwen…'Gegroet, kameraden, dierbaar uitschot - venijn der aarde - gij mijn misdadige broederschap!…' om u verder te zeggen: 'Wanneer ik mijn ziel zal uitspuwen, let dan op, beziet wel de laatste grimas van Barabbas, want ge zult te zien krijgen het wonderbaarlijkste mensengezicht dat ooit hier beneden verscheen…', om dan zijn afschuw te horen uitspreken tegen Judas, de walgelijke verrader: - 'schorpioen! gij hebt iemand verkocht! weg uit deze gevangenis. Hier vindt ge slechts moordenaars, mannen des bloeds en haters! maar geen verraders!' en tegen de Godmens zal hij fluisteren… 'Maar Gij dan, Jezus van Nazareth?… Het hangt er van af te weten of het volk mij liefheeft… ofwel Deze?

De 2de HANDELING zal ons een parodie brengen van het menselijk gerecht, met het tafereel van de keuze

BARABBAS of JEZUS?
de misdaad of de onschuld

En het volk opgezweept door zijn Priesters, zal roepen BARABBAS!! want voor deze uitspraak zullen wij te zien krijgen al de medeplichtigen aan deze godsmoord.

De afstotelijke Judas met zijn nog walgelijkere vrouw Jochabeth, zinnenbeeld van het verraad.

Kaïphas en een opperpriester, sluw akelige Phariseersfiguren, berekende politici en volksopruiers. een aarzelende Pilatus, zinnebeeld van lafheid

Een steeds glimlachende Herodes, geparfumeerd als een straatjodin, zinnebeeld van wulpsheid en onverschilligheid - wat kan het hem schelen, hij zoekt niets dan afleiding.

En daarna de apostelen, zwevende tussen een onmetelijke schrik en hun gewetenswroeging.

3de HANDELING: Barabbas vrij die het kanalje oproept ten strijde. Het oproer begint!… 'We moeten Calvarië innemen en zuiveren van al dit ongedierte…' 'We zullen Jezus van het kruis halen en terug triomfantelijk dragen naar de Paleizen van zijn Rechters, ze zullen het duur bekopen met bloed en met vuur.'

'Kameraden op! wreek Jezus! en binnen 3 dagen zal Hij weder onder ons zijn! we zullen Hem uitroepen tot onze Koning!'

De waker van dag en nacht zal ons de tragedie laten beleven welke zich afspeelt op Golgatha.

Barabbas sterft… vermoord… een dolksteek in de rug toegebracht door de zotskap… maar voor hij zijn laatste adem uitblaast zal hij uitroepen 'Maar Gij, Gij zijt gestorven voor ons allen - Gij zijt gestorven voor allemaal maar ik voor niemendalle… maar 't is toch om uwentwille LIEVE JEZUS'.

En daar komt dan Maria, de Moeder van Jezus, vergezeld van de welbeminde Apostel Joannes, die onder het Kruis stond. Zij komen terug van Calvarië… Maria buigt Zich over 't lijk van Barabbas en zegt: 'Sluit hem de ogen Joannes, wie weet is deze geen Christen mens' en tot haar ZOON 'Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U onzer'

Drie dagen na de dood van Jezus krijgen we dan Zijn heerlijke verrijzenis, in alle eer en glorie… Paasklokken luiden 't Alleluja! om de wereld het grote nieuws, de hoeksteen van ons Geloof, kont te doen.

De Heer is terug opgestaan uit de doden.

Reactie uit "De Gazet van Antwerpen"

"BARABBAS", EEN WAAR SUCCES

De première van de opvoering van "Barabbas" door de toneelkring "De Schalmei" werd zondagavond werkelijk een buitengewoon succes. Voor een stampvolle zaal werd een verzorgde, aangrijpende opvoering gebracht van dit grootste passiespel. Regisseur Ferdi Vandendael dient gelukgewenst; de schare spelers moet in één adem vermeld om de prestaties die ze leverden, de decorbouwer E. Verhoeven bereikte 100t.h. en de grimmage van dhr Ben Vermaelen was eenvoudig schitterend. Kortom, een opvoering vol stijl en groots van allure.

(Oudermans Jos)