All you need is LOVE is all you need

Grimlachen rond het thema LIEFDE

Regie: Dani Van Gompel

vrijdag 15 en 22 april 1994
zondag 24 april 1994

 

HIJ Jürgen Taeymans
Jan Vandenbril
Dani Van Gompel
ZIJ Cindy Duchêne
Veerle Peeters
Tin Van Laerhove
Carine Geerden
Tekstcontrole Kris De Roover
Grime Sandra Croenen
Kris De Roover
Decor Kris Brosens
Luc Mariën
Luc Michiels
Licht & geluid Sylvain Domen
Paul Vandenbril
Nicole Van den Heuvel
Chris Van Steen
Regie-assistentie Sandra Croenen

DE LIEFDE

Is zonder enige twijfel het meest gebruikte en beslist ook het meest misbruikte thema en onderwerp in de kunst met k en de Kunst met K.

Zowel beeldhouwers, schilders, musici, auteurs of in één woord, alle beeldende en scheppende kunstenaars, hebben de liefde in het algemeen en aspecten van het liefdesleven in het bijzonder, graag en overvloedig gebruikt om er hun inspiratie aan te ontlenen.

Velen onder hen hebben ook steeds weer opnieuw en anders hun eigen gevoelens van liefhebben en zelfs geliefd worden willen uitdrukken.

In de theaterliteratuur vindt men dan ook teksten in overvloed, die de liefde als onderwerp hebben.

Uit dit reusachtige aanbod een keuze maken is zeker geen eenvoudige opdracht, dat hebben wij de voorbije maanden zelf maar al te goed kunnen ondervinden.Toch denken wij dat uit het programma van deze avond duidelijk zal blijken wat wij de voorbije maanden zelf maar al te goed kunnen ondervinden.

Toch denken wij dat uit het programma van deze avond duidelijk zal blijken wat wij bedoelen met de algemene titel:

Al wat je nodig hebt is liefde,br> liefde is al wat je nodig hebt.
Is het niet zo?
Natuurlijk!

Iedereen, jij meneer, jij mevrouw, ik, zij, wij zijn steeds, soms onbewust, soms ook wanhopig, op zoek naar liefde; want alleen de mens, die bemint of bemind wordt, is op weg naar het gelukkig zijn of gelukkig worden.

DEEL 1

In twaalf korte stukjes, allemaal episodes uit het leven van dezelfde man en vrouw, volgen wij de evolutie van hun onderlinge relatie.

De eerste scène toont ons twee pubers, twee bakvissen, die een eerder simplistische dialoog voeren over de liefde, over kinderen hebben, kinderen krijgen en echt vrijen.

In de volgende scènes worden hij en zij steeds een beetje ouder, ze maken samen plannen, ze huwen, ze leven.
Het ontbreken van kinderen in hun leven loopt als een rode draad door hun relatie.
Ze hebben mekaar steeds minder te zeggen, steeds minder te vertellen, steeds minder te bieden, ze leven meer en meer naast elkaar dan met elkaar.
De laatste scène speelt zich af op dezelfde plaats waar “HIJ” en “ZIJ” meer dan vijftig jaar geleden hun eerste gesprek over de liefde voerden.

Niettegenstaande alles zijn ze samen oud geworden en voelen ze zich samen toch een beetje gelukkig, of niet?

DEEL 2

HIJ, ondertussen een zeer beroemd filmproducer, die walgt van alle beroemdheden in Hollywood, heeft vandaag, na zeventien jaar, met haar, zijn vroegere jeugdvriendin, opnieuw een afspraak in een hotel.

ZIJ, ondertussen een heel eenvoudige huisvrouw en moeder, die dweept met alle beroemdheden in Hollywood, heeft vandaag, na zeventien jaar,met hem, haar vroegere jeugdvriend, opnieuw een afspraak in een hotel.

Reactie uit “De Gazet van Antwerpen”

Toneelkring De Schalmei voerde in Westmalle driemaal “All you need is … LOVE … is all you need” op. Zoals de titel suggereert, stond de liefde – gesymboliseerd door een immer aanwezig Cupidobeeltje – centraal. Eerst werden er stukjes uitgebeeld uit het leven van een echtpaar. Daarna volgde een dialoog tussen een man en een vrouw die elkaar na lange tijd opnieuw ontmoeten. De voorstelling eindigde met een monoloog van een vrouw, die haar liefde voor haar dochter uitspreekt. Elk van de zeven spelers vertolkte op gevoelvolle wijze zijn/haar rol voor een aandachtig publiek. de 17-jarige debutant Jürgen Taeymans deed alvast nuttige toneelervaring op. De regie berustte bij Dani Van Gompel.

(Jan Vorselmans)