Toneeltechniek

Een aspekt van het toneel dat gewoonlijk weinig aandacht geniet van de toneelbezoeker, is de techniek. Hiermee bedoelt men zowel licht en klank als decor. Nochtans kunnen deze elementen zeer veel bijdragen om een toneelstuk het juiste cachet te bezorgen.

Een voorbeeldje om dit te illustreren.

De eenakter "Terreur", die wordt opgevoerd op zaterdag 29 mei 1971, handelt over een politiestaat met een sfeer van wantrouwen, van een zekere angst. Het decor bestaat hier uit grijze doeken, een witte kapstok en een tafel met vier vier stoelen. Dit geheel suggereert reeds de gruwheid van het gebeuren. Daarbij komt nog de belichting, die volledig geconcentreerd wordt op de tafel, waardoor de toneelkijkers werkelijk tot het gebeuren aan deze tafel getrokken worden. Als dusdanig geeft het licht ons een begrezend gevoel, we worden als het ware in een kleine ruimte opgesloten. Het soms opkomen van de verlichting op de kapstok dient om even de aandacht te trekken op het essentieel gebeuren op die plaats.

Verder is er ook de muziek op het einde, opgenomen van een lagspeelplaat die gedraaid werd op zestien toeren. Hierdoor krijgt men enigszins melancholische muziek waarvan de intensiteit de inwendige strijd van het personage weergeeft.

Zoals U ziet kan dus de techniek sterk bijdragen tot de totale sfeerschepping van een stuk. Het is natuurlijk zo, dat men als amateur-toneelkring, beperkt is in zijn mogelijkheden, maar indien U er de nodige aandacht aan schenkt, zult U, ondanks deze beperkingen, ook het aandeel van de techniek in het totaal van het toneelstuk leren waarderen. Dat hopen wij tenminste.

Guy Vandenbril

Zie ook :

En zó werd De Schalmei voor de 20ste maal jarig

De tijd staat niet stil

De Schalmei 20 jaar jong, dankt