De Schalmei: een stukje geschiedenis:

Op vrijdag 6 april 1951 beslissen Jules Melis, Emiel Verhoeven, Arthur Philipsen, Henri Taymans, Lambert Van Rijswijck, Walter Kennis, Karel Van Bavel en Ferdi Vandendael in Hotel De Kroon (nu de Witte Lelie) de toneelgroep "De Schalmei" boven de doopvont te houden met als doel: "Ons volk te dienen met als enig leidmotief 't ware, 't goede en 't schone". 

"De Schalmei" streeft ernaar een heilzame invloed uit te oefenen op ons volk, onze moedertaal en onze tijd. Ze tracht volksverheffing in Christelijke zin. Gemengd toneel - algemene kunst ontwikkeling der leden - kunstzin aanwakkeren bij spelers en toeschouwers door degelijk en verzorgd toneel te brengen. Het toneelgezelschap is onafhankelijk, zelfstandig, intercommunaal en staat buiten alle partij politiek. "De Schalmei" verbindt zich tegenover zichzelf uit principe, uit overtuiging en uit eerbied voor hun goede naam en tegenover de toeschouwers uit waardering voor hun gereserveerdheid geen werk voor het voetlicht te brengen dat moreel niet verantwoord is. 

"De Schalmei" blijft de doelstellingen van het amateurtoneel nauwgezet volgen. Daarenboven worden alle genres aangepakt, gaande van tragedies tot blijspelen, thrillers, eenakters, cafétheater, wagenspelen, straattoneel e.d. In totaal werden reeds een 400 opvoeringen gegeven. Vanaf het begin heeft "De Schalmei" ook toneel gespeeld ten voordelen van sociale projecten zoals bv. Voor de slachtoffers van de watersnood in Nederland. Nog steeds hebben wij jaarlijks voorstellingen ten voordele van de 'Katholieke Vereniging voor Gehandicapten' (K.V.G.). Er wordt dan telkens opgetreden in Oostmalle, Westmalle en Sint-Lenaarts.

Hoogtepunten in de geschiedenis van "De Schalmei" waren zeker de medeoprichting van de kern Kempen van het A.K.V.T. en de organisatie van gouwdagen zoals in 1975 en 1981. Tevens waren wij ook de eersten in de provincie die uitpakten met Cafétheater, wagenspelen en eenakterfestivals.

In de loop der jaren heeft "De Schalmei" verschillende leden kunnen huldigen. Zo werd in 1982 Ferdi Vandendael in de bloemen gezet wegens vijftig jaar inzet voor het amateurtoneel. Staf Verbist, vooral actief als toneelmeester-decorbouwer en spelend lid Jef Stoffels werden respectievelijk in 1986 en 1988 gelauwerd omwille van veertig jaar trouwe dienst. 

"De Schamei" kende tot nu toe vijf voorzitters. Louis Philipsen volgde als tweede voorzitter Jules Melis op en werd op zijn beurt afgelost door Ferdi Vandendael. Vanaf 1977 nam Julien Symoens de fakkel over en gaf deze in 1988 verder aan onze huidige voorzitter Luc Verhoeven. Wij hopen met de hele ploeg nog vele memorabele momenten aan de geschiedenis van "De Schalmei" toe te voegen.

A. Van Utrecht