En zó werd "De Schalmei" voor de 20ste maal jarig.

Op 6 april 1951 hadden enkele rasechte Kempenaars de moed tegen de verderfelijke stroom Jazz en Rock 'n roll in te roeien om terug te grijpen om terug te grijpen naar gezonde ontspanning van drama en klucht, en besloten een gemengde toneelkring te stichten in Hotel "De Kroon", dat als stamlokaal zou dienst doen.

De nieuw geborene werd gekerstend onder de naam "De Schalmei", door de heren:
J. Melis, die de eerste voorzitter werd.
A. Philipsen, onze eerste ondervoorzitter.
Emiel Verhoeven, eerste toneelmeester.
Lambert Van Ryswyck, de eerste penningmeester.
Henri Taymans Sr., kommissaris.
Ferdi Vandendael, die van het begin af spelleider, regisseur werd.
K. Van Bavel, schrijver van het eerste uur.
Walter Kennis.
Het Ere voorzitterschap werd aangeboden aan Wel. Heer Bon M. van der Straten-Waillet, welke dit aanvaarde en het nog steeds tot heden waarneemt.

Het doel was : "Ons volk dienen"
Met als leidmotief : "'t ware - 't schone en 't goede"

Het eerste optreden met "Kinderen van ons volk", door Ant. Colen, werd een succes, dat door onze bevolking sympathiek werd onthaald en een reeks van glansrijke opvoeringen opende, welke steeds crescendo ging en op een steeds talrijker belangstelling mocht rekenen.

Een nieuw geluid bracht "De Schalmei" door het opvoeren in de Vastentijd van het Passiespel "Mevrouw Pilatus", alzo er toebijdragend om de Vastenatmosfeer beter te helpen beleven. Met dit stuk ging onze jonge Kring zich meten in de Nationale toneelwedstrijd uitgeschreven door "Taal en Vrijheid" van Mechelen met kringen uit Oostende - Leuven - Antwerpen - Gent - Boom - Hombeek en Anderlecht.

Deze beurtoptreden op 16.2.1957, bezorgde onze jeugdige Kring een mooie 4de plaats met de eerste Prijs van de mooiste decor en ook deze van de beste Speler.

Ons eerste lustrum vierden we met een toneelwedstrijd tussen toneelkringen uit het omliggende.

Ons 2de lustrum door opvoering in openlucht "Op de Purpere Hei" van Armand Preud'homme, in het heerlijke kader van het park St. Jan Berchmansinstituut, gevolgd door een Boerenkermis.

Ons derde door het inrichten in de schoot van Kern Kempen van het A.K.T.V. van het eerste Eenakterfestival en nu ons vierde lustrum gaan we vieren, volgens bijgaande Speelwijzer.

K.V.B.

Voor haar 4de lustrum meer luister bij te zetten heeft "De Schalmei" Westmalle, aangesloten bij het A.K.T.V. en KERN-KEMPEN en bescherming van het Gemeentebestuur, een reeks JUBELTONEELOPVOERINGEN op touw gezet, onder het motto:

BUITEN en BINNEN

St. Jan-Berchmans-College
Westmalle

zaterdag 29 mei 1971 te 14 uur

Als zwervers ontwaken

Door de jeugdgroep

Diezelfde avond te 20 uur:

Sa Breughel kus de bruid
en
Terreur

(het succes van het 4de éénakterfestival)

zondag 30 mei 1971 te 20 uur

De assisenzaak van het jaar !
Spannend en keihard !

Het proces van Mary Dugan

Zie ook :

De tijd staat niet stil

Toneeltechniek

"De Schalmei" 20 jaar jong, dankt