De tijd staat niet stil.

Twintig jaar geleden werd de Toneelkring "De Schalmei" door een achttal Westmallenaren gesticht.

Samen met de huidige Voorzitter de Heer F. Vandendael, waren de Heren Kennis W., Philipsen Arthur, Taymans Henri, Van Bavel K., steeds even jong en aktief en drie afgestorven Leden, de Heren J. Melis, Emiel Verhoeven en Lambert Van Ryswyck - de werkers van het eerste uur.

Vele andere heben in de schoot van deze Vereniging het Toneelleven in onze Gemeente gediend en de naam van onze Gemeente in tal van Tornooien in de schoot van het A.K.T.V. luister bijgezet.

Nu het accent meer dan ooit op Kultureel leven gelegd wordt, mogen wij er ons over verheugen dat er in Westmalle zoveel tijd aan Cultuur besteed wordt.

De Schalmei wens ik bovendien van harte geluk om haar onbaatzuchtig optreden, de sociale en creatieve verenigingen ten goede.

Laat ons hopen dat al de socio-culturele Verenigingen van onze Gemeente, voor een waardig en cultureel leven zorgen in het Cultureel Centrum, dat volop in aanbouw is.

Naar het woord van die Amerikaanse Voorman, wens ik "De Schalmei" dat zij haar Ideaal zou blijven dienen, want wij zijn zó jong als ons Geloof en zó oud als onze Twijfel, zó jong als ons zelfvertrouwen en onze Hoop.

Jong zijn wij, wanneer wij ontvankelijk zijn voor al wat schoon is en goed en groot.

 

Bon M. van der Straten-Waillet
Burgemeester van Westmalle

Zie ook :

En zó werd "De Schalmei" voor de 20ste maal jarig

Toneeltechniek

"De Schalmei" 20 jaar jong, dankt