HISTORIEK
Van het VondelJuweel

Het Vondeljuweel is een prachtig, in massief zilver gedreven kunstwerk, met de beeltenis van Joost van den Vondel, de prins der Nederlandse dichters. Het werd aan het A.K.V.T. geschonken door de Vlaamse toneelpionier, Z.E.H. Bernaerts.

Aanvankelijk werd het Vondeljuweel als nationale toneelwedstrijd uitgeschreven en tweejaarlijks georganiseerd van 1930 tot 1938, respectievelijk te Tienen, Hasselt, Merksem, Antwerpen en Berchem.

Achtereenvolgens werd het eremetaal veroverd door :

"Sint-Augustinuskring" in 1930 - "Davidsfonds-Merksen" in 1932 "Sint-Augustinuskring" in 1934 - "'t Nieuwe Getij" Antwerpen in 1936 - "Voor onze Stam Sint-Niklaas in 1938.

Door de oorlogsjaren werd deze toneelwedstrijd opgeschort en in 1966 terug in kompetitie gesteld als een driejaarlijks tornooi, uitsluitend bestemd voor de aangesloten verenigingen van A.K.V.T. Antwerpen. Het tornooi had dan plaats te Mortsel waar "Deugd en Vreugd" uit Wilrijk laureaat werd met "Valstrik voor Man alleen" van Robert Thomas. In 1969 werd het Vondeljuweel georganiseerd te Merksem waar het werd veroverd door Toneelgroep "Rupelgalm" uit Boom met "Blootvoets in het park" van Neil Simon.

Waar het Vondeljuweel voorheen een wisseltrofee was, ontvangen de laureaten thans een reproduktie van dit eremetaal als definitief verworven trofee.

Inmiddels werden, na inspraak van onze verenigingen, nog enkele wijziginnen aan het reglement doorgevoerd. Het Vondel-juweel wordt dit jaar op het thuisfront betwist, Iedere deelnemende groep speelt in eigen zaal hetzelfde stuk : "Puin" van Maxim Krjer. Een prachtig toneelwerk dat meteen ziin kreatie beleeft. Over het stuk en de auteur vindt U verder de nodige gegevens.

Deze nieuwe vorm biedt het voordeel, dat iedere deelnemende groep in zijn vertrouwde sfeer een voorstelling naar best vermogen kan verzorgen en dit van een verplicht op te voeren stuk, wat meteen een uitstekende waardeverhouding met zich brengt.

Een andere wijziging is dan de festivalvorm. Er wordt slechts n laureaat uitgeroepen en verder geen rangschikking opgesteld. Iedere deelnemende groep ontvangt echter van de jury en afzonderlijk verslag over zijn prestatie. Enerzijds is deze formule wellicht niet bevorderlijk voor de kompetitiegeest, doch anderzijds heeft de ervaring ons geleerd dat een rangschikking steeds wordt betwist, terwijl de soms nadelige invloed ervan op de innerlijke werking van de verenigng niet kan worden ontkend.

Het hoe en waarom van dit toneelfestival heeft echter nog een diepere betekenis, en deze wordt verderop door onze voorzitter toegelicht. Met hem en gans het A.K.V.T.-bestuur hopen wij van harte mooie voorstellingen te beleven, waardig aan het zo roemrijk Vondeljuweel.

Karel Beeckmans
sekretaris.

Zie ook :

Puin

Het Vondeljuweel