Het liefhebberstoneel van heden

Moest vanaf vandaag op morgen het liefhebberstoneel verdwijnen, er zou een enorme leegte ontstaan in onze kulturele wereld. Men zou meer dan ooit beseffen de waarde van deze kultuurspreiding.

Hoe spijtig te konstateren dat zoveel mensen van vandaag zich blind staren op de sensatie, terwijl er in het liefhebberstoneel nog zoveel gelegenheden zijn om zich te bezinnen, om zich te kultiveren, om zich meer mens te maken.

Maar verheugend is het feit dat uit die passiviteit van de massamens een toneelliefhebber is gegroeid, die meer dan ooit bewust is geworden van zijn aktieve rol in de maatschappij. De kultuurspreiding tussen de akteursliefhebbers is in de meest gunstige zin aan het evolueren. De herhalingen en het instuderen van een rol vergen een ploegwerk, waarbij Ún regisseur Ún akteurs Ún techniekers op elkaar zijn aangewezen om tot de opbouw te komen van een zo homogeen mogelijke opvoering. Dit vergt inspanning; en een echte liefhebber heeft er dit voor over. Hij is dan pas tevreden wanneer hijzelf aanvoelt dat zijn woord en spel de passende schakel zijn geweest in het geheel;

dit is voor hem belangrijker geworden dan een nokvolle zaal.

Moge de toeschouwer hieruit niet het besluit trekken dat hij overbodig is, maar beseffen dat hij het liefhebberstoneel met kritisch oog mag gaan bekijken en het niet zomaar zonder meer bevooroordeeld mag negeren.

Bij de jongeren is tevens een tendens van belangstelling waar te nemen; maar zij weten niet hoe en wanneer zij zich aan deze kultuurvorming kunnen toeleggen. Hier ligt een belangrijke taak voor de verantwoordelijken om in het studieprogramma het gesproken woord, het toneel, een funktie te geven. Niet alleen in de politiek maar in heel ons maatschappelijk bestaan is het woord de belangrijkste faktor geworden. Wij leven immers niet alleen in de eeuw van de plastiek en de ruimte, maar ook in de tijd van de dialoog.

Moge dit tweede Eenakterfestival ook voor u een uitnodiging inhouden, waaraan u zeker gunstig gevolg zal willen geven.

a.v.u.

Verschenen ter gelegenheid van het
2e eenakterfestival
januari - februari 1969