3 Vragen

1. Wat is "De Schalmei" ?

2. Wat is haar doel

3. Wat is haar werking ? 

a) geweest.
b) nu.
c) in de toekomst.

1. De Schalmei is de Westmalse katholieke Toneelkring, gesticht in 1950 — onder het ere-voorzitter-schap van de Weled. Hr. Bon M. van der Straten-Waillet, Burgemeester en als Voorzitter Jules Melis, gemeenteraadslid.

2. Het doel van De Schalmei is :

Volksverheffing en gezonde ontspanning — voor ons volk — met ons volk — door ons volk.

3. Haar werking is GEWEEST :
Onze Vlaamse mensen terug tot het toneel te brengen door degelijk en verzorgd toneel voor het voetlicht te brengen.

b) NU trachten wij te bewijzen dat de gemeente West-malle niet alleen de gemeente is van het beste bier -Trappistenbier... maar ook de gemeente van een zeer hoogstaande kulturele werking door te trachten goed toneel op te voeren.

c) In de toekomst er voor zorgen steeds meer en beter te brengen : 
- Toneel dat verrijkt.
- Toneel dat de mensen beter maakt.
- Toneel dat gezonde ontspanning geeft.
- Toneel dat opvoedend Is.

IN ÉÉN WOORD TEN DIENSTE STAAN VAN ONZE VLAAMSE MENSEN.

Daarom rekenen wij op U allen... om ons doel te helpen bereiken door De Schalmei te steunen door uw aanwezigheid op hare talrijke vertoningen zowel openlucht- als zaalopvoeringen.

Daardoor bewijst U niet alléén dat U ons helpt maar ook, dat is 't voornaamste, BESEFT, dat zulke offervaardigheid in de moderne verwilderde tijd die wij doormaken... broodnodig is voor het BEHOUD van ONZE VLAAMSE KULTÜUR — ten goede van gans de gemeenschap !

Door TONEEL naar hoger staande beschaving.