Carol Verhaegen

Ge moogt hem hebben november december 2000 t.v.v. K.V.G.
Koeke - bakke - vlaaien mei 200 - Dag van het Park
Kapper aan de kapstok november - december 1999 t.v.v. K.V.G.