Mieke díHaen

De 2 harten van Quinten Matsys Wagenspel : augustus 1978 ??
Boeing Ė Boeing november 19?? te Loenhout
Sassafras november - december 1973
Het proces van Mary Dugan 4de lustrumviering : mei 1971