De vier jaargetijden

Antoon Coolen

Toneelspel in 4 bedrijven
Regie : Dhr. F. Vandendael

Zondag 20, zaterdag 26 (2de kerstdag)
en zondag 27 december 1953

 

VAN DEN EERDEN Dhr. E. Verhoeven
MEVROUW VAN DEN EERDEN Mevr. L. Taymans
hun dochter HANNA Mevr. Simonne Philipsen
hun zoon JAN Dhr. J. Philipsen
vrouw van Jan, ANNE MARIE Mej. M.- L. Van Bavel
DE JONKER Dhr. F. Vandendael
MEULENDIJCKS Dhr. A. Philipsen
diens dochter, MARTHA Mej. Yv. Celens
knecht bij V. d. Eerden, EIMERD Dhr. J. Stoffels
meid bij V. d. Eerden, CISKA Mej. GH. Van Bavel
DE NOTARIS Dhr. K. Van Bavel
DE POSTBODE Dhr. F. Boenders
Toneelmeester Dhr. E. Verhoeven 
2de Toneelmeester Dhr. L. Mattheeussen
Opgever Dhr. A. Coninx
Grimering Dhr. B. Vermaelen
Licht en Geluid Dhr. J. Claessens

 

In dit stuk vinden wij de aloude boerenmentaliteit verpersoonlijkt in Van den Eerden en Meulendijks. Terwijl Meulendijks, die met eigen volk boert, weerstand biedt, aan de slechte tijden, is van den Eerden aan de grond geraakt. Zijn enige zoon Jan, verachtte het boerenwerk en trouwde in de stad, waar hij ergens een bezigheid zocht. De gedachte dat de boerderij dus in andere handen zal overgaan, geeft de oude Van den Eerden daarbij nog de morele knak, al probeert hij in vlagen van waanzinnige drift zich zelf nog wijs te maken dat zijn zoon moet en zal terugkomen op het erf.

En Jan Van den Eerden komt, - echter niet om de boerderij over te nemen, maar wel om te trachten wat geld los te krijgen, want ook hij zit in de ellende. Dit is natuurlijk niet van aard om het opgezweepte gemoed van zijn oude vader tot kalmte te brengen, - wel integendeel.

Niet zonder leedvermaak tracht Meulendijks deze ellendige toestand tot eigen voordeel uit te buiten. De liefde van zijn zoon voor de dochter Van den Eerden lijkt hem daartoe het passende hulpmiddel. Maar Meulendijks heeft zonder de waard gerekend. En die waard is niemand minder dan de dichterlijke stadse jonker die met zijn ge´dealiseerde kijk op het landelijk leven, de nood van Van den Eerden begrijpt en met alle middelen zal helpen lenigen.

Wanneer de nood het hoogst is en een zeer spijtig ongeluk de ramp voltooit, breekt de harde kop van Van den Eerden, en berust hij in het onafwendbare. Vanaf dit ogenblik zal de jonker het initiatief in handen nemen en op zeer diplomatische wijze de gebroken potten lijmen.En de hoeve, waar sinds meer dan honderd jaar de Van den Eerdenĺs hebben geboerd, zal in geen vreemde handen overgaan.

Op dezelfde avond werd ook het kerststuk Het Blijde Geheim opgevoerd.